Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2015

8581 9ab8 390
Reposted fromtwice twice viainsanedreamer insanedreamer

April 17 2015

uniquee
0528 6f18 390
Reposted fromscorpix scorpix viaskrzacik skrzacik
7246 31d4 390
Reposted frombitner bitner viawishyouwerehere wishyouwerehere

April 16 2015

9586 6097 390
Reposted fromtwice twice viafelicka felicka

April 15 2015

8564 9aa5 390
Reposted fromsunlight sunlight viajointskurwysyn jointskurwysyn
uniquee
W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi. I mówić jej co ona ma robić. Bo kobiety uwielbiają jak ktoś im mówi co mają robić. To proste. Nie proś. Bierz. Nie pytaj. Działaj. Kiedy kobieta mówi nie, a Tobie zależy próbuj tak długo, aż będzie twoja. I nie obiecuj, jeśli czegoś nie czujesz.
— Piotr C., Pokolenie Ikea
Reposted fromrol rol viaamericano americano
uniquee
0817 4112 390
Reposted fromkoktajlik koktajlik viajointskurwysyn jointskurwysyn
uniquee
3965 5d2d 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaPoranny Poranny

March 23 2015

uniquee
5368 faff 390
Reposted fromIriss Iriss viaduuuli duuuli

February 27 2015

4631 13c4 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialeweloff leweloff

February 23 2015

uniquee

February 21 2015

uniquee
Reposted frompanimruk panimruk viaxszerlit xszerlit

February 20 2015

uniquee
9546 0512 390
Reposted fromvertheer vertheer viadomitrz domitrz

Rats with teddy bears…


Submitted by wallq
Reposted frominspired inspired viaegoistka egoistka
uniquee
Reposted frompathological pathological viaMerlinka Merlinka
4710 1663 390

lamus-dworski:

City of Warsaw, Poland in 1950s - being slowly rebuilt after the World War II [source]

Reposted fromSuzi Suzi viaLaCasera LaCasera

February 19 2015

uniquee
Jak się jest młodym, to się wydziela własne światło. Fosforyzuje się czymś jasnym i ciepłym i na jakiś czas to wystarcza.
— Andrzej Stasiuk, Wschód
uniquee
1494 1f0e 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viain-flagranti in-flagranti
uniquee
5260 f0e8 390
Reposted fromlittlefool littlefool viain-flagranti in-flagranti
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl